கொரானா

Virus

 கொரானா மிரட்டுகிறதா ? Will corona powerful ? Points 5 

  • admin 

கொரானா ஏன் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar  கொரானா மிரட்டுகிறதா ? Will corona Targeted ? Points 5  மிரட்டும்  ராகுவும் கொரானாவும் உலகினை அச்சத்தில் கொண்டு சென்றதற்கு  யார் காரணம் என்று ஜோதிட ரீதியாக ஆராயந்தால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ராகு என்று சொல்லிவிடலாம். கேதுவும் ராகுவும் இணைந்து விளையாடி எப்படி… Read More » கொரானா மிரட்டுகிறதா ? Will corona powerful ? Points 5