கன்னி

ஜோதிடம்

கன்னி கடல் அலையென ஆர்பரிக்குமா ? – Unstoppable sea wave of Virgo Planet 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar கன்னி கடல் அலையென ஆர்பரிக்குமா ?  –   Unstoppable sea wave of Virgo Planet 2 கன்னி லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                        லக்னத்தின் அதிபதி புதன் புதன் நிர்வகிக்கும் வீடு 1  10 லக்னத்தின் 1ம் வீட்டு அதிபதியான இவருக்கு ஒரே… Read More »கன்னி கடல் அலையென ஆர்பரிக்குமா ? – Unstoppable sea wave of Virgo Planet 2