விருச்சிகம்

விருச்சிகம்

முன் ஜென்மம் விருச்சிகம் திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar முன் ஜென்மம்   விருச்சிகம்  திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11  களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர் ஆண்  எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும்.  விருச்சிகத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும். முன் ஜென்மம் திருமணம்… Read More »முன் ஜென்மம் விருச்சிகம் திருமணம் Scorpio Controlling Marriage Past karma 11

symmetrical photography of clouds covered blue sky

விருச்சிகம் விரட்டுமா மிரட்டுமா ? – Chase or Threaten Scorpio planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar விருச்சிகம் விரட்டுமா மிரட்டுமா ?   –   Chase or Threaten Scorpio  planets 2 விருச்சிகம் விரட்டுமா மிரட்டுமா என்பதை கொள்வோம்               லக்னத்தின் அதிபதி செவ்வாய் செவ்வாய் நிர்வகிக்கும் வீடு 1  6 லக்னத்தின் 1ம் – 6ம்  வீட்டு அதிபதியான இவருக்கு இரு… Read More »விருச்சிகம் விரட்டுமா மிரட்டுமா ? – Chase or Threaten Scorpio planets 2