மிரட்டும்

Magic Wand

மிரட்டும் மிதுனம் அரசியலில்  சாதித்தது என்ன ?  Who is perfect Political persons in Gemini ? Points 3

  • admin 

Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மிரட்டும் மிதுனம் அரசியலில்  சாதித்தது என்ன ?  Who is perfect Political persons in Gemini ? Points 3 மிரட்டும் மிதுனம் அரசியலில் சாதிப்பதெற்கென்றே பிறந்தவர்கள்.  மிதுனத்தில் 6மிடத்து அதிபதியாக செவ்வாய் வருவதால் அரசியலில் இடம் கிடைத்து விட்டால் இவர்களை மடக்க முடியாது, புதன்… Read More »மிரட்டும் மிதுனம் அரசியலில்  சாதித்தது என்ன ?  Who is perfect Political persons in Gemini ? Points 3