கும்பம்

man and woman bathing on running water

கும்பம் மங்களமா ? – Charming Aquarius planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar கும்பம்  மங்களமா ?   –  Charming Aquarius  planets 2 கும்பம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                     லக்னத்தின் அதிபதி சனி  கும்பம்  குட விளக்கா அல்லது குல விளக்கா என்று பார்ப்போம். இந்த லக்னத்தாரும் தேவ குருவின் உதவியின்றி அசுர குருவின் உதவியோடு… Read More »கும்பம் மங்களமா ? – Charming Aquarius planets 2