கடகம

Virus

கடகம் அரசியல் லக்னம் – Charming Cancer planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar கடகம்  வெற்றிகளை குவிக்குமா ? –   Can Cancer succeed Notable  planets 2   கடகம் லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் லக்னத்தின் அதிபதி சந்திரன் சந்திரன் நிர்வகிக்கும் வீடுகள் 1 லக்னத்தின் 1ம் வீட்டு அதிபதியான இவருக்கு ஒரே வீடுதான் உரிமையென்பதால்… Read More »கடகம் அரசியல் லக்னம் – Charming Cancer planets 2