ரிஷபம்

துலாம்

ரிஷபம் முன் ஜென்ம திருமணமா? Marriage Taurus Controlling Marriage Past karma 11

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar முன் ஜென்மம்   ரிஷப திருமணம்  Marriage Taurus  Controlling Marriage Past karma 11 களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது ரிஷபத்தில் பிறந்தவர் ஆண் ரிஷபம் எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும்.  ரிஷபத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும். முன்… Read More »ரிஷபம் முன் ஜென்ம திருமணமா? Marriage Taurus Controlling Marriage Past karma 11

abstract activity art background

ரிஷபம் ஆளும் லக்னம் – Taurus Dominate Life Points 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar ரிஷபம்  ஆளும் லக்னம் –   Taurus Dominate Life Points 2 ரிஷபம் லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்  லக்னத்தின் அதிபதி சுக்கிரன் சுக்கிரன் நிர்வகிக்கும் வீடுகள் 1 – 6 லக்னத்தின் 1 மற்றும் 6ம் பாவத்தின் அதிபதியாக வரும் சுக்கிரன் நன்மையும்… Read More »ரிஷபம் ஆளும் லக்னம் – Taurus Dominate Life Points 2