முன் ஜென்மம்

துலாம்

முன் ஜென்மம் திருமணம் துலாம் – Will Libra Controlling Marriage Past karma 11

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar முன் ஜென்மம்   திருமணம் துலாம்  Will Libra  Controlling Marriage Past karma 11 களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது, துலாத்தில் பிறந்தவர் ஆண் எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும். துலாத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும். முன் ஜென்மம்… Read More »முன் ஜென்மம் திருமணம் துலாம் – Will Libra Controlling Marriage Past karma 11