மகரம்

மகரம்

மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மகரம்   சாதிக்குமா ?   –Capricorn  competitive   planets 2 மகரம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                       லக்னத்தின் அதிபதி சனி மகரம் மாணிக்கமாக சாதிக்குமா என்று பார்ப்போம். கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரும் குரு இவர்களுக்கு முகம் திருப்பிக் கொள்கின்ற நிலை. தேவ குருவின்… Read More »மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2