துலாம்

green mountain with river in the middle

துலாம் உயரமா துயரமா ? – Tall or Tragedy Libra planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar துலாம் உயரமா துயரமா ?   –  Tall or  Tragedy Libra planets 2 துலாம் லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                       லக்னத்தின் அதிபதி சுக்கிரன் சுக்கிரன் நிர்வகிக்கும் வீடு 1  8 லக்னத்தின் 1ம் – 8ம்  வீட்டு அதிபதியான இவருக்கு இரு… Read More »துலாம் உயரமா துயரமா ? – Tall or Tragedy Libra planets 2