சீனா

சீனா

சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5 சீனாவின்வின் தந்திரமான  நடவடிக்கை உலகத்தில் எவருக்கும் புரியவில்லை. இந்தியா சீனா எல்லையில் இந்தியாவை எதற்காக படைகளை குவித்து வைத்து மிரட்டுகிறது. சீனாதான் உலக மக்கள் அனைவரும் பாதித்திருக்கிற… Read More »சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5