கருடன்

கருடன்

கருடன் சாமி எனைக் காக்கும் சாமி – Greatest Garudan My God Part 1

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar கருடன் சாமி எனைக் காக்கும் சாமி – Greatest God My Garudan  Part 1 கருடன் யார் ? அவரைப் பற்றி தெரிந்ததை அறிந்து கொள்வோம். ஶ்ரீ நிகமாந்த மகா தேசிகர் காஞ்சியில் பிற்நதவரென்றாலும் மனதிற்கு பிடித்தது  திருவஹிந்தபுரத்தில் வாசமிருக்கும் தேவநாதனே. காஞசி… Read More »கருடன் சாமி எனைக் காக்கும் சாமி – Greatest Garudan My God Part 1