மகரம்

தோனி

தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2

  • admin 

பிரபலங்கள் யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2 ஜீலை 2019ல் முகநூலில் வெளியிடப்பட்ட தோனி ஒய்வு பற்றிய பதிவின் மீள் பதிவு www.gokulamastrolgy.com வெப்பில் வெளியிடப்பட்ட தோனி ஒய்வு பற்றிய மீள் பதிவ இவர் 6.12.2020க்குள் கிரிக்கெட்டிலிருந்து… Read More »தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2

மகரம்

மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மகரம்   சாதிக்குமா ?   –Capricorn  competitive   planets 2 மகரம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                       லக்னத்தின் அதிபதி சனி மகரம் மாணிக்கமாக சாதிக்குமா என்று பார்ப்போம். கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரும் குரு இவர்களுக்கு முகம் திருப்பிக் கொள்கின்ற நிலை. தேவ குருவின்… Read More »மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2

photo of sea animals near coral reefs

மீனம் சாபமா வரமா ? – Blessed Pisces planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மீனம்  சாபமா வரமா ?   –   Blessed Pisces planets 2 மீனம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                        லக்னத்தின் அதிபதி குரு மீனம்  குட விளக்கா அல்லது குல விளக்கா என்று பார்ப்போம். மற்றெந்த லக்னத்தாரினை விட இந்த லக்னத்தார் முக்கியமான கிரகங்களின்… Read More »மீனம் சாபமா வரமா ? – Blessed Pisces planets 2