திருமணம்

திருமணம்

முன் ஜென்மம் திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage Past karma 11

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar முன் ஜென்மம்  திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage  Past karma 11 களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது, மேஷத்தில் பிறந்தவர் ஆண் எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும். மேஷத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும். முன் ஜென்மம்… Read More »முன் ஜென்மம் திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage Past karma 11