தனசு

flight landscape nature sky

தனசு காக்குமா தாக்குமா? –Promising Sagittarius Planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar தனசு காக்குமா தாக்குமா? –Promising Sagittarius Planets 2 தனசு லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                          லக்னத்தின் அதிபதி குரு தனசு காக்குமா தாக்குமா என சொல்வது ஏனென்றால் கலியுக லக்னமாகும். உலகின் முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு இந்த லக்னமும் ஒரு காரணமாகும். குரு  நிர்வகிக்கும்… Read More »தனசு காக்குமா தாக்குமா? –Promising Sagittarius Planets 2