ஜெகம்

ஜெகம்

ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ? Leo leads in Political ?Points 4

  • admin 

Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ?  Leo leads in Political ?Points 4 ஜெகம் ஆளுமா சிம்ம லக்னம் என்பதை பார்ப்போம். சிம்ம  லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் சாதனைகளை புரிந்தவர்கள்  என்று  சொல்ல முடியுமா ? சிம்மத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் பிரபலமாக முன்னேறி ஜெகம் ஆண்டிருக்கிறார்களா ?… Read More »ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ? Leo leads in Political ?Points 4