சீனா

தோனி

தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2

  • admin 

பிரபலங்கள் யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2 ஜீலை 2019ல் முகநூலில் வெளியிடப்பட்ட தோனி ஒய்வு பற்றிய பதிவின் மீள் பதிவு www.gokulamastrolgy.com வெப்பில் வெளியிடப்பட்ட தோனி ஒய்வு பற்றிய மீள் பதிவ இவர் 6.12.2020க்குள் கிரிக்கெட்டிலிருந்து… Read More »தோனி ஓய்வு சொன்னது பலித்தது – Predicted Dhonis Retirement Notable points 2

மகரம்

மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மகரம்   சாதிக்குமா ?   –Capricorn  competitive   planets 2 மகரம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                       லக்னத்தின் அதிபதி சனி மகரம் மாணிக்கமாக சாதிக்குமா என்று பார்ப்போம். கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரும் குரு இவர்களுக்கு முகம் திருப்பிக் கொள்கின்ற நிலை. தேவ குருவின்… Read More »மகரம் சாதிக்குமா ? –Capricorn competitive planets 2

சீனா

சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5 சீனாவின்வின் தந்திரமான  நடவடிக்கை உலகத்தில் எவருக்கும் புரியவில்லை. இந்தியா சீனா எல்லையில் இந்தியாவை எதற்காக படைகளை குவித்து வைத்து மிரட்டுகிறது. சீனாதான் உலக மக்கள் அனைவரும் பாதித்திருக்கிற… Read More »சீனா இந்தியா மீது போர் தொடுக்குமா ? Will China attack India points 5