அற்புதமான ஆன்மீகம்

அற்புதமான ஆன்மீக கிரகங்கள் – Excellent Spritual Planets – 12 Ascendants

  • admin 

ஆன்மீக யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar அற்புதமான ஆன்மீக கிரகங்கள் அற்புதமான ஆன்மீக கிரகங்களை நாம் அறிந்து கொண்டால் ஆன்மீகத்தின் துணை கொண்டு இறைவனோடு  பேசலாம்.  12 லக்னங்களுக்கும் அற்புதமான ஆன்மீகத்தினை அவர்களுக்கு வழங்கும் கிரகங்களை ஒருவர் அறிந்து கொண்டால் அந்த இறைவனை துதித்து வந்தால் நன்மைகளை எளிதாக பெறலாம். ஒருவரின் … Read More »அற்புதமான ஆன்மீக கிரகங்கள் – Excellent Spritual Planets – 12 Ascendants