அரசியல்

அரசியல்

அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா மேஷம் ? Aries dominate political power?Points 3

  • admin 

Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா  மேஷம்  ? Aries dominate political power?Points 3  அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு மேஷத்திற்கு கிரகங்கள் அதிகாரம் தருகின்றனவா என்பதை பார்ப்போம். அரசியல் லக்னம் என்றால் சில தகுதிகள் வேண்டும். மேஷம்  லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் சாதனைகளை புரிந்தவர்கள்  எவரென்று பார்க்கலாம்? மேஷம்… Read More »அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா மேஷம் ? Aries dominate political power?Points 3