நிலைத்த

Sri Mahalakshmi Upasagar

நிலைத்த அரசியல்  ரிஷபத்திற்கு கிடைக்குமா  ?  Taurus achive controlling  journey in Political ? points 3

நிலைத்த  அரசியல் வாழ்க்கை ரிஷபத்திற்கு கிடைக்குமா ?

நிலைத்த அரசியல் வாழ்க்கையினை பெறுவதற்கு இவர்கள் போராடுவதை காண்பது அரிதானதாகவே இருக்கிறது.

ரிஷப  லக்னத்தில்  பிறந்தவர்கள் கலைநயம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

இவர்கள் ஆன்மீகம் சினிமா இசை வணிகம் போன்ற துறைகளில் பரவலாக தங்களை முதன்மை படுத்திக் கொள்வதை பார்க்க முடிகிறது.

நிலைத்த  அரசியல் வாழ்க்கை ரிஷபத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறதா என சிலரது ஜாதகத்தினை ஆய்ந்து பார்ப்போம்.

ரிஷபம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டு  யோகர்கள். அவர்கள் புதன் சனி.

நிலைத்த

முதல் யோகர் புதன் ரிஷப லக்னத்தின் 5ம் இடத்திற்குரியவராகவும் 2மிடத்திற்குரியவராகவும்  நன்மைகள் செய்பவராக வருகிறார்.

புதன் 5மிடத்தின் மூலம் செய்யவதைக் காட்டிலும் 2மிடத்தில் குறைந்த அளவிலேயே பலனை வெளிப்படுத்துவார்.

அடுத்த யோகர்  சனி

சனி  ரிஷப லக்னத்தின் 9ம் அதிபதியாகவும்  10ம் அதிபதியாகவும் வருகிறார்.

ரிஷப லக்னத்திற்கு சனி வலுத்த யோகராகி நன்மைகளை அள்ளித் தருபவராகவே இருக்கிறார்.

சனி வலுத்து விட்டால் இவர்களை யாராலும் வெற்றி கொள்ள முடியாது,

ரிஷபம் லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் யோகத்தினை பெற்ற சிலரின் ஜாதகத்தில் காணப்படும்  அரிய தகவல்களை பார்ப்போம்.

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் புகழ் பெற்றவர்கள் யார் ?

ராஜ்நாத் சிங் பாதுகாப்பு அமைச்சர்

பிஜி பட்நாயக்

சத்ருக்கன் சின்ஹா முன்னாள் மத்திய மந்திரி

பூட்டா சிங்

பைரோவ் சிங்

சி ஆர் பட்டாபிராமன்

ஆரிப் மொகம்மதுகான்

கிரிதர் காமோங்கோ

கே எல் ராவ் முன்னாள் மத்திய மந்திரி

வரகிரி வெங்கடாச்சாரி முன்னாள் ஜனாதிபதி

     மொகசிங் ஒபராய் முன்னாள் எம்பி

     கோவிந்தா

ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டு புகழ் பெற்றவர்களின் ஜாதகத்தினை ஆய்விடும் போது கிடைக்கப் பெற்ற தகவலினை பார்ப்போம்.

முதல் பாயிண்ட்

சனி பாக்கியத்திற்கும் கருமத்திற்கும் அதிபதியாக வருகிறார்.

சனி வலுவான இடங்களில் அமர்ந்தால் நல்ல யோக பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களின் ஜாதகத்தில் லக்ன யோகரான புதன்  வீடுகளில்  சனி தொடர்பினை பெறுதல் யோகத்தினை தரும் அமைப்பாக இருக்கிறது.

ராஜ்நாத் சிங் ஜாதகத்தில் சனி கன்னி வீட்டில் அமர்த்திருக்கிறார்..

பைரோவ் சிங் ஜாதகத்தில்  சனி சுக்கிரன் இணைவில் புதன் பரிவர்த்னை பெற்றதால் கன்னியோடு சனிக்கு தொடர்பேற்படுகிறது

கிரிதர் காமோங்கோ ஜாதகத்தில் மேஷத்தில் சனி அமர்ந்திட துலாத்தில் புதன்  அமர்ந்திட சனி புதன் பரஸ்பர பார்வை பெறுகிறார்கள்.

ஆரிப் மொகம்மதுகான் ஜாதகத்தில் சனி கன்னி வீட்டில் அமர்த்திருக்கிறார்..

வரகிரி வெங்கடாச்சாரி ஜாதகத்தில் சனி கன்னி வீட்டில் அமர்த்திருக்கிறார்..

கேஎல்.ராவ் ஜாதகத்தில் சனி குரு இணைவில் குரு கன்னி வீட்டினை பார்வையிடுவதால் தொடர்பேற்படுகிறது,

சி ஆர் பட்டாபிராமன் ஜாதகத்தில் கும்ப சனி விருச்சிக புதனை பார்வையிடுவதால் தொடர்பேற்படுகிறது

பிஜி பட்நாயக் ஜாதகத்தில் சனி மிதுனம் புதன் வீட்டில் அமர்த்திருக்கிறார். புதன் மகரத்தில் அமர்ந்து சனியோடு பரிவர்த்தனை பெற்றிருப்பதும் சிறப்பாகும்.

பூட்டாசிங் ஜாதகத்தில் சனி புதன் இணைந்து கும்பத்தில் அமர்த்திருக்கிறார்..

மொகசிங் ஒபராய் ஜாதகத்தில் சனி தனசுவில் அமர்ந்து மிதுனம் கன்னி இரு வீடுகளையும் பார்வையிடுகிறார்.

நிலைத்த அரசியல்  ரிஷபத்திற்கு கிடைக்குமா  ?  Taurus achive controlling  journey in Political ? points 3

பாயிண்ட் 2

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களின் ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன்  தொடர்பு பரவலாக காணப்படுகிறது,

லக்னத்திற்கு பூர்வ புண்ணியாதிபதி புதன் அரசாங்க தொடர்பினை தரும் சூரியன் இவர்கள்  பொதுவாக இணைந்தே செல்லக் கூடியவர்கள்.

ஆனால் ரிஷப லக்னத்தாருக்கு இவர்கள் நன்மையினை எளிதாக அளித்து விடுகிறார்கள்.

நிலத்த

ராஜ்நாத் சிங் ஜாதகத்தில் சூரியன் மிதுனத்திலும் சந்திரன் சிம்மத்திலும் புதன் சிம்மத்திலும் பரிவர்த்தனை பெற்றதால் புதன் சூரியன் தொடர்பினை பெறுகிறார்.

சத்ருக்கன் சின்ஹா ஜாதகத்தில்  சூரியன் புதன் இணைந்து விருச்சிகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

பைரோவ் சிங் ஜாதகத்தில்  சூரியன் புதன் இணைந்து துலாத்தில்  அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

கிரிதர் காமோங்கோ ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து துலாத்தில்  அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

ஆரிப் மொகம்மதுகான் ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து விருச்சிகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

வரகிரி வெங்கடாச்சாரி ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து கடகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

மொகசிங் ஒபராய் ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து கடகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

கோவிந்தா ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து தனசுவில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

சூரியன் புதன் இணைவோடு சுக்கிரன் சிலரது  ஜாதகத்தில் சேர்ந்த கொள்வதும் கவனிக்கத் தக்கது, அந்த விவரம்

ராஜ்நாத் சிங் ஜாதகத்தில் சூரியன் மிதுனத்திலும் சந்திரன் சிம்மத்திலும் புதன் சிம்மத்திலும் பரிவர்த்தனை பெற்றதால் புதன் இணைவினை பெற்ற சுக்கிரன் புதன் சூரியன் தொடர்பினை பெறுகிறார்..

சத்ருக்கன் சின்ஹா ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சூரியன் புதன் இணைந்து விருச்சிகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

பைரோவ் சிங் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சூரியன் புதன் இணைந்து துலாத்தில்  அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

கிரிதர் காமோங்கோ ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சூரியன் புதன் இணைந்து துலாத்தில்  அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

ஆரிப் மொகம்மதுகான் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சூரியன் புதன் இணைந்து விருச்சிகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

நிலைத்த அரசியல்  ரிஷபத்திற்கு கிடைக்குமா  ?  Taurus achive controlling journey in Political ? points 3

பாயிண்ட் 3

ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியவர்களின் ஜாதகத்தில் ராகு அல்லது கேது சனி வீடுகளோடு அல்லது பத்தாம் வீட்டோடு தொடர்பினை வைத்திருக்கிறார்கள்.

ராஜ்நாத் சிங் ஜாதகத்தில் பத்தில் கும்பத்தில் ராகு அமர்ந்திருக்கிறார்.

நிலைத்த

சத்ருக்கன் சின்ஹா ஜாதகத்தில்  தனசு கேது மூன்றாம் பார்வையில் கும்பத்தினை பார்வையிடுகிறார்.

பைரோவ் சிங் ஜாதகத்தில்  பத்தில் கும்பத்தில் கேது அமர்ந்திருக்கிறார்.

கிரிதர் காமோங்கோ ஜாதகத்தில் பத்தில் கும்பத்தில் கேது அமர்ந்திருக்கிறார்.

ஆரிப் மொகம்மதுகான் ஜாதகத்தில் சனி கேது இணைவு மகரத்தினை ராகு பார்வையிடுகிறார்.

வரகிரி வெங்கடாச்சாரி ஜாதகத்தில் சனி கேது இணைவு மகரத்தினை ராகு பார்வையிடுகிறார்.

மொகசிங் ஒபராய் ஜாதகத்தில்  விருச்சிக ராகு மகரத்தினை பார்வையிடுகிறார்.

கோவிந்தா ஜாதகத்தில் தனசு கேது மூன்றாம் பார்வையில் கும்பத்தினை பார்வையிடுகிறார்.

ரிஷபத்தில் பிறந்த பிரபலங்கள் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட செல்வாக்கினைப் பொருத்து அரசியல் பதவி வருவதும் அறிய முடிகிறது,

ரிஷபத்திற்கு முதல் தரமான யோகரான புதன் வலுத்துவிட்டால்  நல்ல பலன்கள் தேடிவரும்.

சனி பாக்கியத்தின் அதிபதியாகி பத்தாம் இடத்து அதிபதியாகவும் வருவதால் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் காரணமாகவும் அரசியல் பதவி புகழ் இவர்களுக்கு கிடைக்கிறது,

பொதுவாக இவர்களுக்கு புதன் சனி சூரியன் சுக்கிரன் ராகு கேது  ஆகியவர்கள் பலம் பெறும்போது அரசியல் பலன்களை எளிதாக பெற்று விடுகிறார்கள்.

சூரியனால் ஏற்பட கூடிய யோகங்களான சுபவேஷி –  சுபவாஷி – சுபஉபயசாரி – அசுபஉபயசாரி போன்ற யோகங்களும் இவர்களின் ஜாதகத்தில் காணப்படுவதும் விசேஷமாகும்.

ஆடம்பர வாழ்க்கையினை எளிதாக பெற்றுவிடும் இவர்கள் அரசியலில் சொகுசான வாழ்க்கை கிடைப்பது எளிதானது அல்ல என்பதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள்.

எனவே சிலர் அரசியல் வாழ்க்கையினை விட்டு விலகி போகவும் முடிவெடுக்கிறார்கள்.

ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியிலில் நிலைத்திருப்பதை காண்பது கொஞசம் அரிதாகும்.

No fear from Good Friend Planet for one’s Ascendant.

Check your Ascendant and who are the good friends and do goods things.

But be cautious about bad Planets, and they are very dangerous to give adverse results. 

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.