ஜெகம்

Sri Mahalakshmi Upasagar

ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ?  Leo leads in Political ?Points 4

ஜெகம் ஆளுமா சிம்ம லக்னம் என்பதை பார்ப்போம். சிம்ம  லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் சாதனைகளை புரிந்தவர்கள்  என்று  சொல்ல முடியுமா ?

சிம்மத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் பிரபலமாக முன்னேறி ஜெகம் ஆண்டிருக்கிறார்களா ?

சிம்மம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டு  யோகர்கள். அவர்கள் குரு செவ்வாய்.

முதல் யோகர் குரு சிம்ம லக்னத்தின் 5ம் இடத்திற்குரியவராக நன்மைகள் செய்வார்.

அதே சமயம் குரு சிம்ம லக்னத்தின் 8ம் அதிபதியாகவும் வருகிறார். 5மிடத்துக்குரிய நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்போது  8மிடத்து தீய பலன்களையும் கொடுப்பார்.

அடுத்த யோகர் செவ்வாய்

சிம்ம லக்னத்தின் கேந்திர கோணாதிபதியாக வருபவர் நன்மைகளை தருவார். ஆனால் ஸ்திர  லக்னத்தின் 9ம் இட அதிபதியாக  பாதகாதிபதியாகிறார்.

இப்படியாக இரண்டு யோகர்களும் நன்மகளை தீமைகளை கலந்தே கொடுப்பார்கள். இவர்கள் முழுமையான யோகர்களாக மிளிர முடிவதில்லை.

இருவரில் அரசியலில் செல்வாக்கினை தரக்கூடிய கிரகமான செவ்வாய் பாதகாதிபதி ஆதிபத்யம் பெறுவதால் நல்ல பலன்களை கொடுக்க மாட்டார்.

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் யோகத்தினை பெற்ற சிலரின் ஜாதகத்தினை ஆய்விடும்போது கிடைக்கப் பெற்ற அரிய தகவல்களை பார்ப்போம்.

ஜெகம்

முதல் பாயிண்ட்

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல்வாதிகளின் ஜாதகத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்த நிலை காணப்படுகிறது,

முலாயம் சிங் யாதவ்  சிம்ம லக்னத்திற்கு 8ல் மீனத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்து இருப்பதுடன் புதன் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் பெற்றிருக்கிறார்.

பன்சிலால் அரியானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சிம்ம ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்.

சித்தார்த் சங்கர்  ரே வெஸ்ட் பெங்கால்  முன்னாள் முதலமைச்சரின் ஜாதகத்தில் மூன்றில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்.

சங்கர் தயார் சர்மா ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்.

மத்திய மத்திரியாக இருந்த நிலமணி ரௌட்ரே ஜாதகத்தில் பத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்

அந்துலே மகாராஷ்ட்ரா   முன்னாள் முதலமைச்சரின் ஜாதகத்தில் ஆறில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்

மத்திய மத்திரியாக இருந்த ஆர் கே தவான் ஜாதகத்தில் 12ல் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்

உத்திரபிரதேச முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்பியாக இருந்தவர்  ரேவதி ராமன் சிங் ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்

சுப்ரமணிய சுவாமி  ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் சூரியன் புதன் இணைந்தே இருக்கிறார்கள்.

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் பிரபலம் அடைவதற்கு சூரியன் புதன் இணைவானது மிக மிக முக்கியம் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது,

ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ?  Leo leads in Political ?Points 4

இரண்டாவது பாயிண்ட்

 சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்து அரசியல் செல்வாக்கு பெற்றவர்கள் ஜாதகத்தில்  செவ்வாய் பத்தாம் இடத்து சுக்கிரன் தொடர்பினை பெற்றிருக்கிறது.

முலாயம் சிங் யாதவ் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் அமர்ந்த வீட்டு அதிபதியான சனியை செவ்வாய் பார்க்கிறார்.

பன்சிலால் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் அமர்ந்த வீட்டு அதிபதியான புதனோடு  செவ்வாய் இணைந்திருக்கிறார்.

ஜெகம்

சித்தார்த் சங்கர்  ரே ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் செவ்வாய் வீட்டில் அமர்ந்திட செவ்வாய் சுக்கிரன் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கிறார்கள்.

சங்கர் தயார் சர்மா  ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சுக்கிரன்  வீட்டில் அமர்ந்து சுக்கிரன் வீட்டினை பார்க்கிறார்.

நிலமணி ரௌட்ரே ஜாதகத்தில்  சுக்கிரன் 9ல் அமர்ந்திட செவ்வாய் பார்வையிடுகிறார்.

அந்துலே  ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சுக்கிரன் வீட்டில் அமர்ந்திட குரு செவ்வாய் சுக்கிரன் பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கிறார்கள்.

ஆர் கே தவான் ஜாதகத்தில் பத்தில் சுக்கிரன் மாளவ்யா யோகத்தில் இருப்பதை செவ்வாய் பார்வையிடுகிறார்.

ரேவதி ராமன் சிங் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் அமர்ந்த வீட்டதிபன் புதன் இணைவினை செவ்வாய் பெற்றிருக்கிறார்.

சுப்ரமணிய சுவாமி  ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் அமர்ந்த வீட்டதிபன் புதனை செவ்வாய் பார்வையிடுகிறர்.

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல் பிரபலங்களின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் பத்தாமிடத்து அதிபதி சுக்கிரன் எதாவது ஒரு வகையில் தொடர்பினை பெறவேண்டும்.

அவ்வாறு செவ்வாய் சுக்கிரன் தொடர்பினை  பெற்றால் யோகர் செவ்வாய் பத்தாமிடத்தினை மிளிர செய்து விடுகிறார்.

இந்த அமைப்பானது சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த ஒருவர்  அரசியல் செல்வாக்கு பெறுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது

ஜெகம் ஆளுமா சிம்மம் ?  Leo leads in Political ?Points 4

மூன்றாவது பாயிண்ட்

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்து அரசியல் செல்வாக்கு பெற்றவர்கள் ஜாதகத்தில்  குரு சனி நெருக்கத்தில் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

முலாயம் சிங் யாதவ் ஜாதகத்தில் கும்பத்தில் குரு மீனத்தில் சனி  என நெருக்கத்தில் சஞசரிக்கிறார்கள்.

பன்சிலால் ஜாதகத்தில் மீனத்தில் குரு அமர்ந்து விருச்சிக சனியை பார்வையிடுகிறார்.

சித்தார்த் சங்கர்  ரே ஜாதகத்தில் சிம்மத்தில் குரு சனி  இணைந்தே அமர்ந்திருக்கிறார்.

சங்கர் தயார் சர்மா  ஜாதகத்தில் கும்பத்தில் குரு மீனத்தில் சனி  என நெருக்கத்தில் சஞசரிக்கிறார்கள்.

.நிலமணி ரௌட்ரே கடகத்தில் குரு சிம்மத்தில் சனி  என நெருக்கத்தில் சஞசரிக்கிறார்கள்.

அந்துலே  ஜாதகத்தில் மேஷத்தில் குரு அமர்ந்து தனசு சனியை பார்வையிடுகிறார்.

ரேவதி ராமன் சிங் ஜாதகத்தில் மேஷத்தில் குரு சனி  இணைந்தே அமர்ந்திருக்கிறார்.

சுப்ரமணிய சுவாமி  ஜாதகத்தில் மீன குரு மேஷத்தில் சனி என அமர்ந்திருக்கிறார்கள்

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல் பிரபலங்களின் ஜாதகத்தில் குரு சனி ஆகிய பெரிய கிரகங்கள் பெரும்பாலும் நெருக்கத்தில் சஞசரிக்கிறார்கள்.

சிலருக்கு 150 டிகிரி  என்ற அதிக அளவு  நெருக்கம் இருக்கிறது.

நான்காவது பாயிண்ட்

சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல் பிரபலங்களுக்கு அவர்கள் பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டினருகே கேது அல்லது ராகு நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

முலாயம் சிங் யாதவ் ஜாதகத்தில் ஒன்பதில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

பன்சிலால் ஜாதகத்தில் பதினொன்றில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

சித்தார்த் சங்கர்  ரே ஜாதகத்தில் ஒன்பதில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

சங்கர் தயார் சர்மா  ஜாதகத்தில் பத்தில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

.நிலமணி ரௌட்ரே ஒன்பதில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

அந்துலே  ஜாதகத்தில் பத்தில் ராகு நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

ரேவதி ராமன் சிங் ஜாதகத்தில் ஒன்பதில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

சுப்ரமணிய சுவாமி  ஜாதகத்தில் எட்டில் கேது நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.  

ஜெகம்  ஆள்வதற்கு மற்ற லக்னக்காரர்களை போல் இவர்களுக்கு கிரகங்கள் மிகப் பெரிய உதவியினை செய்ய வில்லை.

அரசியல் கிரகம் செவ்வாய் வலிமையாக இருந்த போதிலும் சூரியன்  லக்னத்தின் 2 11ம் வீடுகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஆன புதன் இணைவினை பெற வேண்டும்

சூரியன் புதன் இணைவானது பேச்சாற்றல் அதனால் ஆதாயம் என இவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது,

அரசியில் கிரகமான செவ்வாய் பத்தாம் இட தொடர்பு பத்தாம் இடத்து அதிபதி சுக்கிரன் தொடர்பு இருந்தால் அரசியல் பிரபலம் ஆக வாய்ப்பேற்படுகிறது.

கேது பத்தாம் வீட்டறுகே நடமாடும் நிலை இருந்தால் யோகத்தினை வீர்யம் அதிகரிக்கிறது,

இப்போது சொல்லலாம் இந்த அமைப்பிருந்தால் ஜெகம் ஆளும் சிம்மம் என்று,

No fear from Good Friend Planet for one’s Ascendant.

Check your Ascendant and who are the good friends and do goods things.

But be cautious about bad Planets, and they are very dangerous to give adverse results. 

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.