அரசியல்

Sri Mahalakshmi Upasagar

அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா  மேஷம்  ? Aries dominate political power?Points 3

 அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு மேஷத்திற்கு கிரகங்கள் அதிகாரம் தருகின்றனவா என்பதை பார்ப்போம்.

அரசியல் லக்னம் என்றால் சில தகுதிகள் வேண்டும். மேஷம்  லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசியலில் சாதனைகளை புரிந்தவர்கள்  எவரென்று பார்க்கலாம்?

மேஷம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இரண்டு  யோகர்கள். அவர்கள் சூரியன் குரு

முதல் யோகர் சூரியன் மேஷ லக்னத்தின் 5ம் இடத்திற்குரியவராக நன்மைகள் செய்வார்.

அடுத்த யோகர்  குரு

அதே சமயம் குரு மேஷ லக்னத்தின் 9ம் அதிபதியாகவும்  12ம் அதிபதியாகவும் வருகிறார்.

9மிடத்துக்குரிய குரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கும்போது  12மிடத்து தீய பலன்களையும் கொடுப்பார்.

இப்படியாக இரண்டு யோகர்களில்  குரு நன்மகளை தீமைகளை கலந்தே கொடுப்பார். இவர்களில் முழுமையான யோகராக சூரியன் மட்டுமே  மிளிர்கிறார்.

மேஷம் லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் யோகத்தினை பெற்ற சிலரின் ஜாதகத்தினை ஆய்விடும்போது கிடைக்கப் பெற்ற அரிய தகவல்களை பார்ப்போம்.

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்து அரசியலில் புகழ் பெற்றவர்கள் யார் ?

அரசியல்

  • ஆர். வெங்கட்ராமன் முன்னாள் ஜனாதிபதி
  • சந்திரசேகர் முன்னாள் பிரதமர்
  • ஜார்ஸ் பெர்னான்டஸ் மத்திய மந்திரி
  • பிரகாசம் ஆந்திரா முன்னால் முதல் மந்திரி
  • கேகே திவாரி ஒரிசா காபினட் மந்திரி

6)பாருக் அப்துல்லா முன்னாள் காஸ்மீர் முதல்வர்

7)கன்சிராம் உத்திரபிரதேச அரசியல்வாதி

8)நபகிருஷ்ணாசௌத்ரி முன்னாள் ஒரிசா முதல்மந்திரி

9)குல்ஜிரால் நந்தா முன்னாள் மத்திய மந்திரி

10)கோட்டபரிசா மிஸ்ரா

11)சம்பூரணந்த் உத்திரபிரதேச முன்னாள் முதல்வர்

12)கே சி பண்ட் உத்திரபிரதேச முன்னாள் முதல்வர்

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் பொதுவாகவே நேர்மை நியாயத்தினை எடுத்து சொல்லக் கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

அரசின் தவறான  கொள்கைகளை எதிர்த்து போராடுபவர்களாக இருப்பதை காண முடிகிறது,

சொல்லப் போனால் இந்த லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல்வாதிகள் பிழைக்கத் தெரியாதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள்.

முதல் பாயிண்ட்

குரு 9  மற்றும் சனி 10 வீட்டதிபதிகளாக வருவதால் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் குரு சனி தொர்பினால் இவர்களுக்கு கிடைக்கும்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்த அரசியல்வாதிகள் ஜாதகத்தில் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் பரவலாக காணப்படுகிறது,

ஆர். வெங்கட்ராமன்  ஜாதகத்தில் மேஷ சனி துலாம் குரு பரஸ்பர பார்வை

கன்சிராம் ஜாதகத்தில் 4ல் குரு 10ல் சனி பரஸ்பர பார்வை என்பதோடு குருவினால் ஹம்ச யோகம் சனியினால் சச யோகம்.

ஜார்ஜ் பெர்னான்டஸ் ஜாதகத்தில் 3ல் குரு 9ல் சனி பரஸ்பர பார்வை

நபகிருஷ்ணா ஜாதகத்தில் 9ல் பாக்கியத்தில் குரு  சனி இணைவு , குரு ஹம்ச யோகம் தருகிறார்.

குல்ஜிரால் நந்தா ஜாதகத்தில் குரு கன்னியில் அமர்ந்து விருச்சிக வக்கிர சனி பார்வையினை பெறுகிறார்.

சம்பூரானந்த் ஜாதகத்தில் குரு தனசுவில்  அமர்ந்து ஹம்ச யோக பார்வையில் சிம்ம  சனியை பார்வையிடுகிறார்.

பாருக் அப்துல்லா ஜாதகத்தில் சனி மீனத்தில் அமர்ந்து தனசுவில்  அமர்ந்து ஹம்ச யோகம் பெற்ற குருவை  பார்வையிடுகிறார்.

சந்திரசேகர் ஜாதகத்தில் குரு சனி செவ்வாய் புதன் பரிவர்த்தனையில் தொடர்பினை பெறுகிறார்கள்.

பிரகாசம் ஜாதகத்தில் கடக செவ்வாய் சந்திரன் குரு சூரியன்  பரிவர்த்தனையில் குரு சனி  தொடர்பேற்படுகிறது,

திவாரி ஜாதகத்தில் சனி குரு பார்வையானது பத்தில் ஒருங்கினைகிறது,

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் பிரபலம் ஆவதற்கு சனி குரு தொடர்பானது அவசியம் என தெரிகிறது.

அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா  மேஷம்  ? Aries dominate political power?Points 3

பாயிண்ட் 2

மேஷ லக்னத்தின் அதிபதியான செவ்வாய் ராகு அல்லது கேது இணைவினை  அ;ல்லது தொடர்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது,

அரசியல்கன்சிராம் ஜாதகத்தில் ஜாதகத்தில் மீனத்தில் செவ்வாய் கேது இணைவாக இருக்கிறார்கள்.

ஜார்ஜ் பெர்னான்டஸ் ஜாதகத்தில் மேஷத்தில் ருசக யோக செவ்வாய் கேது இணைவாக இருக்கிறார்கள்.

திவாரி ஜாதகத்தில் மேஷ செவ்வாயினை கும்ப கேது பார்வையிடுகிறார்.

நபகிருஷ்ணா ஜாதகத்தில் தனசு செவ்வாயினை துலாம் ராகு பார்வையிடுகிறார்.

குல்ஜிரால் நந்தா ஜாதகத்தில் மேஷ செவ்வாயினை மிதுனம் கேது பார்வையிடுகிறார்.

கேசி பன்ட் ஜாதகத்தில் தனசு செவ்வாயினை துலாம் ராகு பார்வையிடுகிறார்.

சம்பூரானந்தில் ஜாதகத்தில் துலாம் செவ்வாயினை தனசு கேது பார்வையிடுகிறார்…

சந்திரசேகர் ஜாதகத்தில் மிதுனத்தில் செவ்வாய் ராகு இணைந்திருக்கிறார்கள்.

பிரகாசம் ஜாதகத்தில் கடக  செவ்வாயினை ரிஷப ராகு   பார்வையிடுகிறார்.

பாயிண்ட் 3

மேஷ லக்னத்தின் அதிபதியான செவ்வாய்  பத்தாம் இடத்து அதிபதியான சனி இணைவு  அல்லது சனி தொடர்பினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

 ஆர். வெங்கட்ராமன்  ஜாதகத்தில் துலாத்தில் செவ்வாய் மேஷத்தில் சனி பரஸ்பர பார்வையில் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள்.

கன்சிராம் ஜாதகத்தில் மீன செவ்வாயினை மகர சச யோக சனி பார்வையிடுகிறார். ஹம்சயோக குருவின் பார்வையும் இருக்கிறது,

திவாரி ஜாதகத்தில் மேஷ செவ்வாயோடு சனி இணைந்திருக்கிறார். செவ்வாய் ருசக யோகம் சனி விபரீத ராயோகம்.

நபகிருஷ்ணா ஜாதகத்தில் தனசு செவ்வாயோடு சனி இணைந்திருக்கிறார். குரு ஹம்ச யோகம்.

சம்பூரானந்தில் ஜாதகத்தில் துலாம் செவ்வாயினை சிம்ம சனி  பார்வையிடுகிறார்.

குல்ஜிரால் நந்தா ஜாதகத்தில் மேஷ செவ்வாய் விருச்சிக சனியினை   பார்வையிடுகிறார்.

கேசி பன்ட் ஜாதகத்தில் கன்னி செவ்வாயினை தனசு சனி  பார்வையிடுகிறார்.

பிரகாசம் ஜாதகத்தில் கடக செவ்வாய் சந்திரன் பரிவர்த்தனையில் சந்திரனை சனி பார்வையிடுவதன் மூலம் சனி செவ்வாய் தொடர்பேற்படுகிறது

அரசியல் ஆதிக்கம் செலுத்துமா  மேஷம்  ? Aries dominate political power?Points 3

மேஷத்தில் பிறந்தவர்கள் யோகர்கள் என சொல்லப்படும் சூரியன் குரு இவர்களைக் காட்டிலும் தர்ம கர்மாதிபதிகள் நன்மை செய்கிறார்கள்.

அரசியலில் செல்வாக்கினை பெற்ற பிரபலங்களின் ஜாதகங்களில் சனி குரு தொடர்பானது யோகங்களை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது

செவ்வாய் லக்னாதிபதியாக இருந்தாலும் தீய கோள் என்பதால் தீய கிரகமான ராகு கேது தொடர்பினை பெற்றால் பலம் பெறுகிறார்.

அரசியல் பிரபலங்களின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் ராகு கேது தொடர்பும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

தர்ம கர்மாதிபதிகளான சனி குரு இவர்களில் தீய கோளான சனியின் தொடர்பினை செவ்வாய் பெற்றால் பெருத்த யோகத்தினை வெளிப்படுத்துவதும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது,

லக்னாதிபதி செவ்வாய் குரு சனி ராகு கேது ஆகியவர்கள் அரசியல் லாபத்தினை தருவதில் முன் வந்து நிற்கிறார்கள் என்றால் மிகையில்லை.

ஆனால் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் நேர்மையின் அடையாளமாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

போராட்டமான அரசியல் வாழ்க்கையில் அடையாளம் காணப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் அரசியலில் பிரமாதமாக சோபிக்க செவ்வாய் குரு சனி ராகு கேது கிரகங்கள் சரியான கோணத்தில் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே சாத்தியம்.

No fear from Good Friend Planet for one’s Ascendant.

Check your Ascendant and who are the good friends and do goods things.

But be cautious about bad Planets, and they are very dangerous to give adverse results. 

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.