ஜோதிடம்

Sri Mahalakshmi Upasagar

ஜோதிடம் உலக புகழினை தருமா  ? Which Planet will help you to become classic Astrologer Notable points 4

ஜோதிடம் என்பது சூரியனைச் சுற்றி வரும் கிரகங்களின் சுழற்சியில்  ஏற்படும் அதிர்வலைகள்  பூமியில் வாழும் மனிதர்களுக்கு  நல்ல பலன்களை அல்லது கெடு பலன்களை கொடுக்கிறது,

சூரியனைச் சுற்றி வரும் 7 கிரகங்களின் அதிர்வலைகளை அறிந்து கொள்ள ஜோதிட கணிதம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

சூரியனை சுற்றி வரும் 7 கிரகங்கள் பூமி சந்திரன் குரு சனி புதன் செவ்வாய் சுக்கிரன் ஆகும்

சூரியன் பூமி சந்திரன் இவர்களால் ஏற்படும் வெட்டுப்புள்ளியின் ஒரு பகுதியை ராகு என்றும்  ராகுவின் புள்ளியிலிருந்து 180 டிகிரியில் விழும் புள்ளியை  கேது என்றும் சொல்கிறோம்.

ஜோதிடம்

கிரங்கள் வலிமையானவை என்றால், ராகு கேது வெட்டுப்புள்ளிகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவையாகும்.

சிலரின் ஜாதக அமைப்பினை வைத்து இவரால் ஒருவர் பிறந்த ஜாதகத்தினை வைத்து அவரின்  முக்கால பலன்களை துல்லியமாக சொல்லிவிட முடியும்.

ஒருவரின் கடந்த காலங்களை சொல்வதென்றால்  ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திற்கு 2 5 8 11 வீடுகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும்.

ஒருவரின் நிகழ் காலங்களை சொல்வதென்றால்  ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திற்கு 1 4 7 10  வீடுகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும்.

ஒருவரின் எதிர் காலங்களை சொல்வதென்றால்  ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திற்கு  3 6 9 12  வீடுகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும்.

ஜோதிடத்தில் 12 வீடுகளையும்  ஆராய்ந்து பலன் சொல்லும் தகுதி எவருக்குண்டு என்பதை பார்ப்போம்.

செவ்வாய்   புதன் இவர்கள் 3ம்   வீட்டுடன் தொடர்பினை வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஜோதிடத்தினை ஆராய்வதற்கு  செவ்வாய் பலமாக இருக்க வேண்டும்.

செவ்வாயுடன் புதன் தொடர்பானது எவ்விதத்திலாவது ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மேற்கண்ட அமைப்புடன்  ஒருவர் ஜாதகத்தில் 3 6 8 12 வீடுகள் பலம் பெற்றிருந்தால் அவர்கள் ஜாதகத்தினை ஆராய்ந்து பலன்களை சொல்லும் வல்லமை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள்.

மறைவிட ரகஸ்யங்கள்

ஒருவர் ஜாதகத்தில் 3 6 8 12 வீடுகளை மறைவிடங்கள் என்று சொல்வோம்.

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் மறைவிடங்கள் நன்மை தராத இடங்கள் என்று சொல்வார்கள்.

மறைவிட அதிபதிகளும் தீமையே செய்வார்கள்  என்றும் என்று சொல்வார்கள்.

ஆனால் மறைவிடங்களே ஜோதிடம் ஆராய்வதற்கு அற்புதமான இடங்களாகும்.

மறைவிடங்கள் யோகம் தர ஆரம்பித்தால் யோகங்களின் எல்லைகளை யாராலும் அறிய முடியாது,

 மறைவிடங்களைப் பற்றி எல்லோரும் பயம் கொண்டேயிருக்கிறார்கள்.

ஆனால் மறைவிடங்களின் உதவியின்றி யாராலும் வெற்றிகளை பெற்றிட முடியாது,

அதற்கு காரணமும் இருக்கிறது.  மறைவிடங்களில்தான் பொக்கிஷங்கள் மறைந்திருக்கிறது.

மறைவிடங்கள் தீய பலனையும் கொடுக்க தவறுவதில்லை. ஆனால் மறைவிடங்கள் யோகங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தால் யோகத்திற்கு பஞ்சமேயில்லை.  

ஜோதிடம் உலக புகழினை தருமா  ? Which Planet will help you to become classic Astrologer Notable points 4

மறைவிட வீடுகளான 3 6 8 12 ஜோதிடத்திற்கு எப்படி உதவி புரிகிறது என்று பார்ப்போம்.

ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திலிருந்து 3ம் வீடு   நுண்ணிய அறிவினை கொடுக்கும் இடமாகும்.

3மிடம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்

3மிட அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும்

3மிட அதிபதி பத்தாமிடத்தோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்

3மிடத்திற்கு செவ்வாய் தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

3மிடம் நுண்ணிய அறிவினை வெளிப்படுத்தும் இடமாகும். இந்த 3மிடம் வெகுவாக பலமான அமைப்பில் இருக்க வேண்டும். 

குறிப்பாக செவ்வாய்  இந்த வீட்டுடன் எந்த விதத்திலாவது தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

3மிடத்து அதிபதி வலுத்திருந்தால் ஜோதிடத்தில் யோகவானாக இருப்பார்கள்.

3மிடமானது ரகஸ்யங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் எட்டாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீடு என்பதால ரகஸ்யங்களுக்குள் இருக்கும் ரகஸ்யங்களை அறிய முடியும்.

ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திலிருந்து 6ம் வீடு   போட்டிகளில் வெற்றியினை கொடுக்கும் இடமாகும்.

6மிடம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்

6மிட அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும்

6மிட அதிபதி பத்தாமிடத்தோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்

6மிடத்திற்கு 3மிடத்தின்  தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

இந்த அமைப்பு பலமாக இருந்தால் ஜோதிட ஆர்வமும் ஆராய்ச்சியும்  வெற்றிகளும் இருக்கும்

ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திலிருந்து 8ம் வீடு   ஜோதிட ரகஸ்யங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் இடமாகும்.

8மிடம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்

8மிட அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும்

8மிட அதிபதி பத்தாமிடத்தோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்

8மிடத்திற்கு 3 – 6 மிடத்தின்  தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

8ம் இடம் மறைவிடமாகும்.  எவரொருவருக்கும் புலப்படாக ரகஸ்யங்கள் 8மிடத்தின் உதவி பெற்றவர்கள் சாதிப்பார்கள். 

உலகில் பெரும் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜாதகத்தில் 8ம் இடத்தின் உதவியால் அற்புதங்களை நிகழ்த்தியுள்ளார்கள்.

ஜோதிடத்தில்  8மிடம் வலுப் பெற்று உதவி தரும் நிலையில் இருந்தால்  எவருக்கும் புலப்படாத ஜோதிட ரகஸ்யங்களை இவருக்கு அள்ளித் தரும் அட்சய பாத்திரம் என்றால் மிகையில்லை.

இந்த அமைப்பு பலமாக இருந்தால் ஜோதிட ரகஸ்யங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

ஜோதிடத்தில் புதிய கண்டு பிடிப்புகளை கண்டு பிடிக்க முடியும்.

ஒருவர் பிறந்த லக்னத்திலிருந்து 12ம் வீடு   ஜோதிட கலையின் எல்லையினை சென்றடைய வழி சொல்லம் இடமாகும்.

12மிடம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்

12மிட அதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும்

12மிட அதிபதி பத்தாமிடத்தோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும்

12மிடத்திற்கு 3 – 6 – 8 மிடத்தின்  தொடர்பு இருக்க வேண்டும்.

ஜோதிடம்

12ம் இடம் என்பது எந்த துறையினை எடுத்துக் கொண்டாலும் அந்த  ஆராய்ச்சியின் முடிவினை கொடுக்கும் இடமாகும்.  12ம் இடம் பலவீனப்பட்டால் ஆராய்ச்சியினை தொடர முடியாது தடுமாற நேரும்.  இங்கு பலவீனம் என்பது 12ம் வீடானது 3 6 8 10 வீடுகளின் தொடர்பினை பெறாமல் போனால் பலவீனம் ஜோதிட ஆராய்ச்சி தடைகளை கொடுக்கும்.

இந்த அமைப்பு பலமாக இருந்தால் ஜோதிட ஆர்வமும் ஆராய்ச்சியும்  வெற்றிகளும் இருக்கும்.

ஜோதிடம் உலக புகழினை தருமா  ? Which Planet will help you to become classic Astrologer Notable points 4

பொதுவாக 3ம் வலுப்பேறும் போது அந்த 3மிடம் புதன் வீடாக இருந்தாலோ அல்லது செவ்வாய்  வீடாக இருந்தாலோ  ஜோதிடத்தில் மிகுந்த புலமை ஏற்படும்.  ஒருவருக்கு மேற்படி 3மிடத்தோடு தொடர்பிலுள்ள கிரகத்தின் தெசை நடந்தால்   ஜோதிட ஆராய்ச்சியில் புகழ் கிடைக்கும்.

உதராணம் ஜாதகம் ஒன்றினை பார்ப்போம்

பிவி ராமன் புகழ் பெற்ற இந்திய ஜோதிடராவார்.

ஜோதிடம்

கும்ப லக்னத்தில் பிறந்த இவருக்கு 3மிடத்தோன் மேஷம் செவ்வாய் வீடாகும்.

செவ்வாய் 7ல் 8ம் அதிபதி புதன் இணைவும். 6ம் அதிபதி சந்திரன் 12ம் அதிபதி சனி செவ்வாயுடன் இணைவினை பெற்ற சூரியனோடு பரிவர்த்தனை பெற்றிருக்கிறார்கள்.

எனவே இவருக்கு 3 – 6 – 8 – 12 அதிபதிகள் தொடர்பினை பெற்றிருந்ததால் உலகப் புகழினை ஜோதிடத் துறையில் பெற முடிந்தது,

No fear from Good Friend Planet for one’s Ascendant.

Check your Ascendant and who are the good friends and do goods things.

But be cautious about bad Planets, and they are very dangerous to give adverse results. 

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.