ராகு

Sri Mahalakshmi Upasagar

ராகு கேது கொண்டாட்டமா ? திண்டாட்டமா ? Rahu Kethu Warning notable Points 5

ராகு

ராகு கேது மேஷத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது மேஷத்திற்கு என்ன தீமைகள்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி கிடைக்கும்.  

வேலை கிடைக்கும்.  திருமணம் நடக்கும்.

கணவன் மனைவி இடையே இருந்த கசப்புணர்வு அகலும்

உடன் பிறந்தவர்களிடையே இருந்த பிணக்கு அகலும்

மூத்தவர் உதவிகள் வரும். உயர் கல்வி உண்டு

குடும்ப தேவை அதிகரிக்கும் நெருக்கடிகள் அதிகரிக்கும்

சுப  – ஆடம்பர  – குடும்ப செலவுகள் மனநிம்மதியினை கெடும்.

தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கும்

வீடு வாகனம் நிலம் இவைகளில் பின்னடைவினை தரும்

உடல் நலனில் கவனம் தேவை.

சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சை

ராகு கேது ரிஷபத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது ரிஷபத்திற்கு என்ன தீமைகள்

தாயார் உடல் நலம் காணும்

வீடு வாகனம் நிலம் அனுகூலம் தரும்

தேவையற்ற செலவுகள் கட்டுக்குள் வரும். வெளிநாட்டு  பயண வாய்ப்பு,

உத்யோகம் தொழில் தடை  அகன்று  முன்னேற்றம். புதிய வேலை வாய்ப்பு

உடல் உபாதை நீங்கும்

கணவன் மனைவி பிணக்குகள்

உயர் கல்வி தடை மூத்தவர்கள் வழி சண்டை

மனநிம்மதியினை கெடுக்கும்.

தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கும்

எப்போதும் நெருக்கடியாக உணர்வது

ராகு கேது மிதுனத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது

மிதுனத்திற்கு என்ன தீமைகள்

நெருக்கடிகள் குறையும்

துணிச்சல் அதிகரிக்கும் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபாடு

மூத்தவர் வழி சண்டை தீரும். உயர் கல்வி தடை அகலும்

பூர்விகம் தந்தை வழி தடை தாமதம் அகலும்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்ப திருமணம்  என நன்மைகள் கிடைக்கும்

கணவன் மனைவி பிணக்கு தீரும்

குடும்பத்தில் நெருக்கடிகள்

உத்யோகம் தொழில் பின்னடைவிருக்கும்

தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு  பயண தடைகள்

தாயார் உடல் நலம் கெடும்

வீடு வாகனம் நிலம் பின்னடைவினை தரும்

உடல் உபாதை தரும்

ராகு

ராகு கேது கொண்டாட்டமா ? திண்டாட்டமா ? Rahu Kethu Warning notable Points 5

ராகு

ராகு கேது கடகத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது கடகத்திற்கு என்ன தீமைகள்

உத்யோகம் தொழில் தடை  அகன்று  முன்னேற்றம். புதிய வேலை வாய்ப்பு

குடும்ப தேவை தீரும் நெருக்கடிகள் குறையும்

தேவையற்ற செலவுகள் குறையும். வெளிநாட்டு  பயண வாய்ப்பு

உடல் நலம் காணும்

தாயார் உடல் நலம் காணும். வீடு வாகனம் நிலம் வழி நன்மைகள்

பூர்விகத்தில் தடை தாமதம் தந்தை உடல் நலன் பாதிப்பு

மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள்

இளைய உடன்பிறப்பு சண்டைகள்

கணவன் மனைவி இடையே பிணக்கு

பிள்ளைகள் வழியில் தடைகள் தாமதங்கள்

ராகு கேது சிம்மத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது சிம்மத்திற்கு என்ன தீமைகள்

பூர்விகம் தந்தை வழி தடை தாமதம் அகலும்

மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் நீங்கும்

உயர்கல்வி தடை அகலும். மூத்தவர் உதவிகள் கிடைக்கும்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்ப திருமணம்  என நன்மைகள் கிடைக்கும்

கணவன் மனைவி இடையே பிணக்கு நீங்கும்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல்.

உடல் நலன் பாதிக்கும்

தேவையற்ற செலவுகள் வெளிநாட்டு  பயண தடைகள்

வீடு வாகனம் நிலம் அனுகூலம் தராது, தாயார் உடல் நலம் கெடும்

குடும்ப தேவை அதிகரிக்கும் நெருக்கடிகள் அதிகரிக்கும்

ராகு கேது கன்னிக்கு என்ன நன்மைகள்

ராகு கேது கன்னிக்கு என்ன தீமைகள்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல் நீங்கும்

உடல் நலன் சீரடையும்

விரையச்  செலவுகள் அடங்கும் வெளிநாட்டு  பயணம் உண்டு

வீடு வாகனம் நிலம்  தாயார் உடல் நலம்  அனுகூலம்

குடும்ப தேவை தீரும்  நெருக்கடிகள் அகலும் .

பூர்விகத்தில் தடை தாமதம் தந்தை உடல் நலன் பாதிப்பு

கணவன் மனைவி பிணக்குகள்

உயர் கல்வி தடை மூத்தவர்கள் வழி சண்டை

மனநிம்மதியினை கெடுக்கும்.

தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கும்

எப்போதும் நெருக்கடியாக உணர்வது

 

ராகு கேது கொண்டாட்டமா ? திண்டாட்டமா ? Rahu Kethu Warning notable Points 5

ராகு

ராகு கேது துலாத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

 துலாத்திற்கு என்ன தீமைகள்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி கிடைக்கும்.  வேலை கிடைக்கும்.  திருமணம் நடக்கும்.

கணவன் மனைவி இடையே இருந்த கசப்புணர்வு அகலும்

உடன் பிறந்தவர்களிடையே இருந்த பிணக்கு அகலும்

மூத்தவர் உதவிகள் வரும். உயர் கல்வி உண்டு.பூர்வீக ஆதாயம்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல்

உடல் நலன்  சிரமம் தரும்

விரையச்  செலவுகள் சிரமம். வெளிநாட்டு  பயணம் தடை

வீடு வாகனம் நிலம்  தாயார் உடல் நலம்  பின்னடைவு

குடும்ப தேவை   நெருக்கடிகள் சிரமம் தரும்

ராகு கேது விருச்சிகத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

 விருச்சிகத்திற்கு என்ன தீமைகள்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல் நீங்கும்

உடல் நலன் சீரடையும்

விரையச்  செலவுகள் அடங்கும் வெளிநாட்டு  பயணம் உண்டு

வீடு வாகனம் நிலம்  தாயார் உடல் நலம்  அனுகூலம்

குடும்ப தேவை தீரும்  நெருக்கடிகள் அகலும் .

மூத்தவர் வழி சண்டை  உயர் கல்வி தடை

பூர்விகம் தந்தை வழி தடை தாமதம்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்ப திருமணம்  தடை தாமதம்

கணவன் மனைவி பிணக்கு

மனதில் பயம்

தனசுவிற்கு என்ன நன்மைகள்

தனசுவிற்கு என்ன தீமைகள்

மூத்தவர் வழி சண்டை தீரும். உயர் கல்வி தடை அகலும்

பூர்விகம் தந்தை வழி தடை தாமதம் அகலும்

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்ப திருமணம்  என நன்மைகள் கிடைக்கும்

கணவன் மனைவி பிணக்கு தீரும்

உடல் நலனில் கவனம்

தாயார் உடல் நிலை பாதிக்கும்

வீடு வாகனம் நிலம் இவைகளில் பின்னடைவினை தரும்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல் தரும்

குடும்ப   நெருக்கடிகள் வரும் பண நெருக்கடி

ராகு கேது கொண்டாட்டமா ? திண்டாட்டமா ? Rahu Kethu Warning notable Points 5

ராகு

ராகு கேது மகரத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

 மகரத்திற்கு என்ன தீமைகள்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல் நீங்கும்

உடல் நலன் சீரடையும்

விரையச்  செலவுகள் அடங்கும் வெளிநாட்டு  பயணம் உண்டு

வீடு வாகனம் நிலம்  தாயார் உடல் நலம்  அனுகூலம்

குடும்ப தேவை தீரும்  நெருக்கடிகள் அகலும் .

பூர்விகத்தில் தடை தாமதம் தந்தை உடல் நலன் பாதிப்பு

கணவன் மனைவி பிணக்குகள்

உயர் கல்வி தடை மூத்தவர்கள் வழி இளையவர் வழி சண்டை

எப்போதும் நெருக்கடியாக உணர்வது

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்பு திருமணம்  தடை தாமதம்

ராகு கேது கும்பத்திற்கு என்ன நன்மைகள்

 கும்பத்திற்கு என்ன தீமைகள்

பூர்விகம் தந்தை ஆன்மீக பயணம் நலம் தரும்.

கணவன் மனைவி பிணக்குகள் அகலும்

உயர் கல்வி கிடைக்கும். மூத்தவர் உதவி கிடைக்கும்.

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்பு திருமணம்  கிடைக்கும்

குடும்பத்தில் நெருக்கடிகள்

உத்யோகம் தொழில் பின்னடைவிருக்கும்

தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு  பயண தடைகள்

தாயார் உடல் நலம் கெடும்

வீடு வாகனம் நிலம் பின்னடைவினை தரும்

உடல் உபாதை தரும்

ராகு கேது மீனத்திற்கு  என்ன நன்மைகள்

 மீனத்திற்கு என்ன தீமைகள்

உத்யோகம் தொழில் தடை  தாமதம் வீண் அலைச்சல் நீங்கும்

உடல் நலன் சீரடையும்

விரையச்  செலவுகள் அடங்கும் வெளிநாட்டு  பயணம் உண்டு

வீடு வாகனம் நிலம்  தாயார் உடல் நலம்  அனுகூலம்

குடும்ப தேவை தீரும்  நெருக்கடிகள் அகலும் .

பூர்விகத்தில் தடை தாமதம் தந்தை உடல் நலன் பாதிப்பு

கணவன் மனைவி பிணக்குகள்

உயர் கல்வி தடை மூத்தவர்கள் வழி சண்டை

எப்போதும் நெருக்கடியாக உணர்வது

பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்லூரி பள்ளி  வேலை வாய்ப்பு திருமணம்  தடை தாமதம்

 

No fear from Good Friend Planet for one’s Ascendant.

Check your Ascendant and who are the good friends and do goods things.

But be cautious about bad Planets, and they are very dangerous to give adverse results. 

 For further reports regarding your future  just click  link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.