திருமணம்

லக்ன யோகங்கள்

Sri Mahalakshmi Upasagar

முன் ஜென்மம்  திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage  Past karma 11

களத்திரம் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது, மேஷத்தில் பிறந்தவர் ஆண் எனில் களத்திரம் மனைவி ஆகும். மேஷத்தில் பிறந்தவர் பெண் எனில் களத்திரம் ஆண் ஆகும்.

முன் ஜென்மம் திருமணம் என்பது விசித்திரமானது.

ஒருவரின் களத்திரம் முன் ஜென்ம தொடர்பினை அடையாளம் காட்டுகிறது, அது எப்படி என்கிறீர்களா ?

லக்னத்திற்கு நேர் எதிர் வீடாக களத்திரம் வருகிறது, வாழ்க்கையின் ஒரு பாதி இவருக்கும் மறு பாதி களத்திரத்திற்கும் உரியதாகிறது,

மேஷத்தின் முன் ஜென்ம வீடான தீய முன் கர்மா வீடான 11மிடமானது களத்திரமான துலாத்திற்கு 5மிடம் என்னும் சுப முன்கர்மா வீடாகிறது,

‘எனவே தான் இவருக்கு அவர் . அவருக்கு இவர் என்று வாழ்க்கை தீர்மானமாகிறது,

ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எதிர்கால வாழ்க்கையினை தீர்மானிக்கும் வீடுகளாக நாம் குறிப்பிடுவது நான்கு வீடுகளைத்தான்.

அந்த நான்கு வீடுகள்

லக்ன  பாவம்      லக்னத்திலிருந்து   1ம் வீடு

சுகம் தரும்  பாவம்      லக்னத்திலிருந்து   4ம் வீடு

களத்திர பாவம்      லக்னத்திலிருந்து 7ம் வீடு

தொழில் பாவம்    லக்னத்திலிருந்து  10ம் வீடு

கேந்திர வீடுகளான 1 4 7 10 இவை நான்கும் ஒன்றோடு ஒன்று நேரிடையாகவும் மறைமுகமாகவும் தொடர்பினை கொண்டவையாகும்.

ஒவ்வொரு வீடும் ஒன்றுக் கொன்று கேந்திரங்களாக வரும் என்பதால் அந்த வீடுகள் பிண்ணி பிணைந்தே பலன்களை வெளிப்படுத்தும்.

திருமணம்

எதாவது ஒரு வீடு பாதிப்படைந்தால் பாதிப்படைந்த வீடானது மற்ற வீடுகளை பாதித்து விடும்.

இன்றைய பதிவில் களத்திர பாவத்தினை நாம் ஆராய்வோம்

மேஷ லக்னத்திற்கு களத்திர பாவம் துலாம் வீடாகும்

மேஷ லக்னத்தின் அதிபதி செவ்வாய்

களத்திர லக்னத்தின் அதிபதி   சுக்கிரன்

லக்னம்  எதிர் கொள்வது களத்திரம்

செவ்வாய் எதிர் கொள்வது சுக்கிரனை

இரண்டுமே தீயக் கோள்களாகும்

செவ்வாய் குருவின் பேச்சினை கேட்பவர்

சுக்கிரன் சனியின் பேச்சினை கெட்பவர்

குருவிற்கு சுக்கிரனை பிடிக்காது

சனிக்கு செவ்வாயை பிடிக்காது

செவ்வாயின் சொந்த வீடு மேஷம் ஆண் தன்மை கொண்டதாகும்

சுக்கிரனின் சொந்த வீடு துலாம்  ஆண் தன்மை கொண்டதாகும்

மேஷம் துலாம் இரண்டுமே ஆண்  வீட்டினை சேர்ந்தவர்கள்

இவர்களுடைய பலம் என்பது சரிசமமாகத்தான் இருக்கும்

பொதுவான குணம் எப்படி இருக்கும்

செவ்வாய்   பெண் தன்மை கொண்ட கிரகம்

சுக்கிரன் ஆண் தன்மை கொண்ட கிரகம்

எதிர்பால் கொண்ட கிரகங்களின் திருமண வாழ்க்கை தடைகளை சமாளிக்கக் கூடியதாகவே இருக்கும்.

மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களின்  குணமானது வேகம் கொண்டவர். எதனையும் ஆக்ரோசமாக எதிர் கொள்பவர்.

இவர்களுடைய களத்திரம் கோபம் கொண்டவர்களாகவும்  சமயத்தில் மூர்க்கத்தனமாக செயல்படுபவராகவும் இருப்பார்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சர லக்ன பாதகாதிபதியான சனி நன்மையினை செய்ய மாட்டார்

ஆனால் 7ம் இடமான களத்திர அதிபதியான சுக்கிரனுக்கு சனி உதவி செய்வார்.

ஆனால் இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பாக்கியாதிபதியான குரு நன்மையினை தருபவராகும்.

எனவே இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் குருவின் உதவியோடு வாழ்க்கை பயணத்தினை நடத்துவார்கள்

ஆனால் இவர்களின் களத்திரமோ சனியின் உதவி கொண்டு மேஷத்தினை மடக்குவார்கள்.

சபாஷ் சரியான போட்டி

களத்திரத்தினால் கிடைக்கும் உதவிகள்

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு 10மிடத்து அதிபதியான சனி வருகிறார். இவர்களுடைய தொழில் உத்யோகம் சிறப்பான முறையில் இருக்க வேண்டும்.

அதற்கு லக்னத்தின் பத்தாம் அதிபதியான சனி உதவிட வேண்டும். ஆனால் சனி இவர்களுக்கு பாதகாதிபதி. எப்படி உதவிடுவார்.

அங்குதான் இவர்களது களத்திரமான சுக்கிரன் சனியின் உதவியினை பெற்று இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியினை செய்கிறார்.

அதாவது இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொழில் உத்யோக பாவம் சிறப்படைவதற்கு இவர்களுடைய களத்திரம் மிகப் பெரிய உதவியினை செய்து விடுகிறது,

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உத்யோகம் தொழில் வழியில் தானே சாதிப்பதைக் காட்டிலும் களத்திரம் வழியே நேரிடையான அல்லது மறைமுக உதவிகளை பெற்று சிறப்படைகிறார்கள்.

இன்னும் சிலரோ களத்திரத்தின் உதவியினை நேரடியாக வணிகத்தில் ஈடுபடுத்தி பயன் பெறுகிறார்கள்.

களத்திரத்தினால் கிடைக்கும் எதிர்ப்புகள்

இவர்களுடைய களத்திரம் சனியின் உதவி கொண்டு எதிர்ப்பது பின்னடைவான பலன் என்றாலும் சனியின் உதவியினால் நன்மைகளையும் கொடுப்பார்கள்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திரத்தினை எதிர்கொள்வது புதனின் உதவியால்தான். ஆனால் இவர்களின் களத்திரமோ குருவின் உதவியால்தான் இதனை சமாளிக்கிறார்கள்.

இது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா ?,

குருவிற்கு புதன் ஆகாது

புதனுக்கு குரு ஆகாது

எனவேதான் இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திரம் எதிர்ப்பது போல் தோன்றினாலும் மனதிற்குள் ஒரு பயமிருக்கும் . எனவே சண்டை தோன்றும் ஆனால் நீடிக்கும் வளமை படைத்தது அல்ல.

செவ்வாய் சுக்கிரன் இருவருமே பலசாலிகள்தான். ஆனால் ஒருவரையொருவர் பார்த்து மனதிற்குள் பயத்தினை மறைத்து வைத்திருப்பதை மறுக்க முடியாது,

முன் ஜென்மம்  திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage Past karma 11

களத்திரமும் முன் ஜென்ம பந்தமும்

முன் ஜென்மம் திருமணம் என கூறுவது எதற்கென்றால்  முன் கர்மா கிரகமாக 11ம் வீட்டு அதிபதியான சனி வருகிறார்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு களத்திர வீட்டிற்கு 5ம் பாவமாக சுப கர்மாவாக சனி வருகிறார்.

அதாவது மேஷத்திற்கு தீய முன் கர்மா கிரகம்  சனி

அதே  சனி துலாத்திற்கு சுப முன் கர்மா கிரகமமாகும்

எனவே இவர்களுக்கு களத்திரமானது முன் கர்மா படி முன் ஜென்மத்தில் செய்த பிழைகளை திருத்திக் கொள்ள இந்த ஜென்மத்தில் துணையாக வந்திருக்கிறர்கள் எனலாம்.

 

திருமணம்

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு  சனி  தீய முன் கர்மா கிரகம் என்றால் இவர்களுடைய களத்திரத்திற்கு  சூரியன் தீய முன் கர்மா கிரகம் ஆகும்.

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இவர்களது களத்திரம் இவர்களுடைய கர்மாவினை அகற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்பதே உண்மையாகும்.

களத்திரமும்  கை ஒங்குமா ?

இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு  மாரக ஸ்தானமாக 2 7 ஆகிய வீடுகளும் வருகிறது, இந்த 2 7 வீட்டின் அதிபதிகள் சுக்கிரன்.  பொதுவாக இரு மாரகன் கொல்லான் என்பது பழமொழி.

சுக்கிரன் இவர்களுக்கு தொல்லைகள் கொடுப்பதற்கு வழியுண்டு,

சுக்கிரன் பலம் பெற்றால் களத்திரத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமுண்டு, சுக்கிரன் பலமிழந்தால் மனைவியின் ஆதிக்கம் குறையும்.

லக்னாதிபதியான செவ்வாய் பலம் பெற்ற களத்திரம் அதிபதி சுக்கிரன் பலம் இழந்தால் இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் கை ஒங்கியிருக்கும்.

மாறாக செவ்வாய் பலம் இழந்து களத்திரம் அதிபதி சுக்கிரன் பலம் பெற்றால் இவர்கள் திருமண வாழ்க்கையில் களத்திரத்தின் கை ஒங்கியிருக்கும்

கிரகங்களின் ஒற்றமைகள்

இவர்களின் லக்ன அதிபதியான செவ்வாய்க்கு துலாம் அதிபதி சுக்கிரன் சமம் என்பதால் அதிக அளவில் மன வேறுபாடுகள் வருவதற்கில்லை.

இவர்களின் களத்திர அதிபதியான சுக்கிரனுக்கு உதவிகளை செய்யும் சனி மேஷத்திற்கு  கடும் பாபியாகிறார்.

ஆனால் சுக்கிரன் செவ்வாய் பரஸ்பர தொடர்பில் சனி தீமைகளை செய்வதை குறைத்துக் கொள்ள இடம் கொடுக்க மாட்டார். இவர்களது திருமண வாழ்க்கை இணிப்பும் கசப்பும் கலந்தே இருக்கும்

முன் ஜென்மம்  திருமணம் மேஷம் – Aries Controlling Marriage Past karma 11

முன் கர்மா பந்தமானத தொடர்கிறது

துலாம் மேஷம் என்ற இரு வீட்டு இணைவானது முன் ஜென்ம நினைவுகளை தொடர்கதையாக்கி இவர்களை மகிழ்விக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

 

 மேலும் எங்களின் ஜோதிட சேவைகளை பற்றி அறிய கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.