மீனம்

photo of sea animals near coral reefs

மீனம் சாபமா வரமா ? – Blessed Pisces planets 2

  • admin 

லக்ன யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar மீனம்  சாபமா வரமா ?   –   Blessed Pisces planets 2 மீனம்  லக்னம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்                        லக்னத்தின் அதிபதி குரு மீனம்  குட விளக்கா அல்லது குல விளக்கா என்று பார்ப்போம். மற்றெந்த லக்னத்தாரினை விட இந்த லக்னத்தார் முக்கியமான கிரகங்களின்… Read More »மீனம் சாபமா வரமா ? – Blessed Pisces planets 2