துல்லியமாக

தொழிலை

தொழிலை துல்லியமாக தாக்கும் கிரகங்கள் – Perfect attacking Planets Points 12

  • admin 

தொழில் யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar தொழிலை துல்லியமாக தாக்கும் கிரகங்கள்  – Perfect attacking Planet – Points 12 தொழிலை துல்லியமாக தாக்கும் கிரகங்கள் பத்தாம் வீட்டின் எதிரிகளாவார்கள்.  ஒருவரின் தொழிலாகட்டும் உத்யோகமாகட்டும் எவையெனினும் பத்தாம் வீடு தாக்குதலுக்கு உள்ளானால் தொழில் உத்யோகம் வழியில் பிரச்னைகளை சந்தித்தே தீர… Read More »தொழிலை துல்லியமாக தாக்கும் கிரகங்கள் – Perfect attacking Planets Points 12