மகிழ்ச்சியான திருமணம்

விருச்சிகம்

திருமணம் மகிழ்ச்சி தருமா ? – Delightful Marriage life 5 points

  • admin 

திருமண யோகங்கள் Facebook-f Twitter Linkedin-in Sri Mahalakshmi Upasagar திருமணம் மகிழ்ச்சி தருமா ? ஓருவருடைய ஜாதகத்தில் திருமணம் மகிழ்ச்சி தருமா ? என்பதை திருமணத்தினை குறிக்கும் வீடுகளான 7ம் வீடு மற்றும் திருமணத்தினை குறிக்கும்  கிரகங்களான சுக்கிரன் செவ்வாய் பலத்தினை பார்வையிட வேண்டும் இவர்கள் நலமுடன் அமைந்திருக்கிறார்களா என  ஆய்விட்டால்தான் திருமண வாழ்க்கை… Read More »திருமணம் மகிழ்ச்சி தருமா ? – Delightful Marriage life 5 points